Reljefne karte

TRI M Reljefne karte
TRI M Reljefne karte

Reljefne karte su geografske karte s velikim brojem informacija koje se odnose na naselja, prometnice, vode, oblike reljefa zemlje, te granice teritorijalnih područja. To su kodirane slike geografske stvarnosti koje prikazuju odabrane objekte ili svojstva. Nastaju stvaralačkim autorskim izborom, a upotrebljavaju se u trenutku kada su prostorni odnosi od prvorazredne važnosti. Svaka reljefna karta sadrži naslov onoga što prikazuje, tumač znakova – legendu, te mjerilo - omjer u kojemu su prikazani sadržaji.

Pakiranje

Postoji više veličina reljefnih karata. Svaka veličina ima svoje posebno pakiranje i poseban okvir ovisno o izboru kupca. Reljefne karte veličine 100x70cm pakiraju se u plosnatim kartonskim kutijama. Karte veličine 46x62cm i 61,5x45 nalaze se u prozirnim plastičnim folijama s uredno vidljivom etiketom na vrhu folije, dok se male reljefne karte veličine 23x31cm nalaze u malim također plosnatim kartonskim kutijama s vidljivom prvom stranicom karte.

Misija Reljefnih Karata:

Naša je misija izrađivati reljefne karte iznimno visoke kvalitete u skladu s potrošačevim osobnim potrebama, kulturom i očekivanjima. Misija je prilagođena odjelu koji se bavi izradom i prodajom reljefnih karata te ukazuje na povjerenje istog kao i cijele tvrtke TRI M.